Test Czakr

Typ energetyczny ziemski

Typ energetyczny Ziemski – osoby takie są niezwykle praktyczne, skoncentrowane na swoich celach, często finansowo niezależne. Mają poczucie swojego instynktu, umieją siłą woli wpływać na otoczenie. Często mają bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem, dbają o nie, uprawiają sport. Są wytrwałe, często swoje plany realizują z wielkim mozołem, trudem, w godzinach ślęczenia i harówki. Nie mają w sobie lekkości w działaniu. Trudno u nich o zmianę, gdyż są silnie wrośnięte w rutynę i nawyki. Są odcięte od naturalnej ekspresji. Często trudno u tych osób o manifestację czegoś nowego ze względu na przywiązanie do istniejącego poczucia bezpieczeństwa jakiekolwiek ono jest. Osoby charakteryzujące się jako typ ziemski nie są kreatywne, nie mają zbyt wielu pomysłów i marzeń. Często w życiu są ukierunkowane tylko na świat materii i pieniędzy. Umieją gromadzić dobra materialne, wcielać plany w życie i doprowadzać je do końca. Osoby te bardzo twardo stąpają po Ziemi. Brak kontaktu z wyższymi czakrami może powodować u nich zbyt duże poczucie ciężkości w życiu, branie na siebie zbyt dużo obowiązków oraz brak poczucia sensu i celu w działaniach. Ich praca jest często dobrze wykonana, ale brak w niej miłości, pasji, kreatywności, radości z tworzenia.

Osoby te mają kontakt ze swoją seksualnością, często decydują się na potomstwo. Typ ziemski to osoby, które ze względu na dobry kontakt z przyrodą, Ziemią wybierają do mieszkania takie miejsce na, które służy ich zdrowiu.

Osoby te też umieją zawalczyć o swoje, często potrafią się przepychać i głośno mówić swoje zdanie. Ich poczucie bezpieczeństwa głównie zakorzenione jest w materii i to często jej gromadzenie stanowi sens ich życia. Osoby te mogą mieć też ciągłe pragnienie w życiu do zaspokajania potrzebny przyjemności. Skrajność w tym obszarze może powodować popadnięcie w nałogi np. seks, alkohol, papierosy, czekolada, narkotyki itp. Jednak często takie osoby mają wypracowane poczucie wewnętrznej kontroli, jasno wyrażają swoje opinie, komunikują swoje potrzeby. Charakteryzują się też ciężkością w życiu, ze względu na brak równowagi w obszarze wyższych ośrodków. Mają zablokowany obszar ekspresji, przejawienia, często czekają w życiu na okazje, „podpierają ściany”.

W odniesieniu do systemu czakr typ ziemski to osoby, które mają zamknięte „górne” czakry – czarę gardła, „trzeciego oka” i czakrę „korony”, a otwarte czakry „dolne” - pierwszą, drugą i trzecią.