Test Czakr

Typ energetyczny mentalny

Typ Mentalny - osoby takie mają dużo pomysłów, są kreatywne, mają dużą świadomość siebie i świata, często rozbudzoną wyobraźnię, żyją w świecie wizji, planów, ale często nie umieją ich doprowadzić do końca lub w ogóle wcielić je w życie. Nie umieją w praktyce i w życiu realizować swoich pomysłów, nie żyją w świecie materialnym. Nie umieją zarabiać pieniędzy, nie radzą sobie w świecie materii, często są odcięci od poczucia własnego ciała (mogą mieć kłopoty z nadwagą) Nie mają poczucia swojej seksualności, rzadko doświadczają przyjemności w ciele. Osoby takie są odcięte od poczucia instynktu i nie umieją siłą woli wpływać na otoczenie oraz przebić się ze swoim zdaniem. Często osoby, które charakteryzują się jako typ mentalny nie czują się atrakcyjne i spełnione w relacjach z ludźmi. Nie są to osoby, które twardo stąpają po Ziemi, bardziej marzyciele, wizjonerzy. Często ludzie, który funkcjonują jako typ mentalny są bardzo oryginalni, mówi się o nich „artystyczne dusze”. Ludzie Ci są często inspiracją dla innych. Osoby takie mogą mieć tzw. „głębsze widzenie”, ale przebywanie z nimi może dawać też poczucie życia z „kosmitą/kosmitką”.

Osoby takie są dobrymi mówcami, umieją poradzić sobie z tremą, a wystąpienia publiczne nie sprawiają im kłopotów. Ludzie z otwartymi wyższymi czakrami często rozważają nad poczuciem sensu życia, chcą doświadczać boskości i jedności ze światem nadprzyrodzonym. Często osoby takie podejmują decyzje w oparciu o intuicję, a nie logiczną analizę, umieją też celebrować życie i cieszyć się nim oraz słuchać głosu swojej duszy i w życiu realizować swoją legendę, a nie plany innych. Osoby, które charakteryzują się jako typ mentalny mają poczucie kontaktu z Bogiem, oraz z nadprzyrodzonymi siłami, umieją poddać się boskiej sile w życiu i zaufać, że to co ich spotyka jest dla nich dobre.

W odniesieniu do systemu czakr typ mentalny to osoby, które mają zamknięte „dolne” czakry – pierwszą, drugą i trzecią, a otwarte czakry „górne” – czarę gardła, „trzeciego oka” i czakrę „korony”.