Test Czakr

Stopień świadomości: Świadomy

Osoba Świadoma zna siebie i swoje słabe i mocne strony, przyczyny małej aktywności lub nadaktywności konkretnych czakr, pracuje nad zbalansowaniem swoich energii, oraz potrafi określić osobiste przyczyny braku zbalansowania swoich poszczególnych czakr.