Test Czakr

Stopień świadomości: Samospełniony

Osoba samospełniona zna i umie dbać o zbalansowanie swoich energii, na bieżąco w każdej chwili dba o siebie i innych, jest w ogromnym stopniu wolna od instynktownych, gwałtownych reakcji na rzecz empatycznego, pełnego miłości i wolności podejścia do siebie i świata.