Test Czakr

Stopień świadomości: Nieświadomy

Energie kilku Twoich czakr są na niezrównoważonych poziomach: zamknięta, słaba, nadaktywna, obsesyjna. Oznacza to, że brakuje Ci harmonii: w pewnych obszarach życia ludzkiego się nie odnajdujesz zbyt dobrze, a fiksujesz się na nawykowych reakcjach w innych obszarach. Wynika to z słabej świadomości własnych wzorców i schematów funkcjonowania. Dysharmonijne czakry wpływają na obniżenie lub eskalację przepływu energii przez pozostałe czakry. Kiedy efekty Twojego postępowania przyprawią Cię o rozedrganie, stres, zagubienie lub niepewność zapytaj siebie “Jaki impuls mną pokierował?”. Czy wiesz, jakie wydarzenia w Twoim życiu sprawiły, że na tak wiele pytań testu odpowiedziałeś: nigdy, źle, rzadko, słabo lub aż za bardzo, nie panuję nad tym, zawsze?