Test Czakr

Obsesyjna Czakra Korony

Nie istnieje w tej czakrze poziom negatywnej obsesyjności, jednak możesz zaobserwować u Siebie napinającą się i kurczową chęć bezustannego “utrzymania się” w boskiej wibracji, przebywania w najwyższej duchowej wibracji, “ponad” materialnymi pragnieniami i przywiązaniami. Ponieważ tak jak istotą wcielania się duszy jest celowe doświadczanie ograniczeń, cierpienia, fizycznych pragnień i materialnych przywiązań, to drogą do osiągnięcia doskonale skromnego i głębokiego stanu świadomości oraz wszechogarniającego stanu szczęśliwości, jest intencja i przebywanie w stanie otwarcia i bycia “naczyniem” na energię płynącą z Najwyższego Źródła.