Test Czakr

Nadaktywna Czakra Korony

Nie istnieje w tej czakrze poziom negatywnej nadaktywności, jednak zaobserwuj czy nie popadasz w stan zafiksowania na lekceważącym myśleniu o świecie materialnym jako ułudzie i iluzji. Zobacz czy nie popadasz w stan kurczowego napięcia w dążeniu do bycia ponad materialnymi przywiązaniami. Albowiem kiedy spokojnie dojrzejesz do wolności od nich, wtedy będziesz gotowy, nic na siłę. Zauważ czy chcąc być jak najwięcej i najdłużej w strumieniu boskości, nie uciekasz od swoich ziemskich materialnych zobowiązań i doświadczania uwarunkowań karmicznych.