Test Czakr

Zablokowana Czakra Korony

Twoja niewielka otwartość na wibrację Najwyższego Źródła, boską inspirację i rozwój duchowy powoduje, że czasem dopadają Cię uczucia bezcelowości bytu i braku wyższego sensu życia. Może wyraźniej zaistnieć w Twojej świadomości strach przed śmiercią, czyli końcem ziemskiej egzystencji. Przytłoczyć może Cię niepewność ziemskiego bytowania i krótkotrwałość satysfakcji z realizacji materialnych pragnień i przywiązań. Pamiętaj, że oprócz samorozwoju i medytacji potrzebnych do osiągnięcia spokoju wewnętrznego, aby poczuć się ukochanym dzieckiem boga, wystarczy tylko wysłać w Wszechświat świadomą intencję otwarcia się i przyjęcia Boskiej Świadomości.