Test Czakr

Zrównoważona Czakra Intuicji

Świadomie posługujesz się swoją Intuicją i przeczuciem w każdej sytuacji. Twoje myślenie oparte jest na bezpośrednim wewnętrznym rozpoznaniu rzeczywistości oraz intuicyjnym pojmowaniu, swobodnie przekraczasz granice racjonalnego rozumowania. Rozwijasz swoje zaufanie do własnej intuicji, skupiasz się na słuchaniu jej głosu, celowo wyciszasz wątpliwości wytwarzane przez umysł, a wyostrzasz intuicyjną czujność. Dzięki intuicji wiesz czy Twoja aktualna droga życiowa jest zgodna z Twoją ścieżką karmiczną. W momentach wyboru drogi praktykujesz odczuwanie przyciągania lub odpychania prądów łączących Cię z prawdziwą ścieżką, aby podjąć dobrą decyzję. Wsłuchujesz się w cichy, spokojny głos wewnętrzny, a intuicja pozwala Ci widzieć znaki wskazujące, którędy masz iść. Świadomie i z lekkością używasz swoich zdolności umysłowych i racjonalnego myślenia, jednak zachowujesz rezerwę wobec wytworów swojego intelektu. Masz głębokie zdolności rozumowania analitycznego i syntetycznego, a lekki, skupiony i jednocześnie otwarty umysł zadziwia wolnością od dogmatów. W każdej sytuacji zachowujesz przytomność umysłu. Prawdy duchowe są dla Ciebie bardzo ważnym punktem odniesienia w Twoich rozmyślaniach i procesie podejmowania decyzji. Intencjonalnie pozwalasz wyobraźni tworzyć natchnione wizje, które następnie świadomie wizualizujesz, zamieniasz w konkretne plany i wprowadzasz w życie. Otrzymujesz przez wewnętrzny głos informacje, które prowadzą cię na twojej drodze przez Życie i oddajesz się z ufnością temu przewodnictwu. Twoja dyscyplina twórcza pomaga Ci odróżniać jasnowidzenie od ułudy, a holistyczne, całościowe myślenie ułatwia zachowanie równowagi i omijanie pułapek ego. Świadomie patrzysz na siebie z pozycji świadka, obserwując swoje pole energetyczne, wtedy wiesz czy wyobraźnia podąża we właściwym kierunku spokoju i harmonii. Masz w sobie pragnienie odnalezienia prawdziwego znaczenia życia, poczucia i poznania transcendencji. Poszukujesz inspiracji, trenujesz wolę i dojrzałość duchową, nawiązując kontakt z boskością poprzez różne formy praktyki duchowej. Dostrzegasz boskość we wszystkich rzeczach. W urzeczywistnianiu i spełnianiu planów kierujesz się harmonią i wiarą, transformując pojawiające się lęki i rozczarowania w wybaczenie i akceptację. Aktywnie wyrażasz swoją wolę duchową, wycofując się z tego co obiera i obniża jakość Twojej energii, a kierujesz ku temu co ją wzmacnia i podnosi. Uczysz się przekraczania biegunowości w myśleniu i rozwijania poczucia Jedności z wszystkim. Pozostawanie w harmonii z postrzeganiem pełnym inspiracji czyni Twoje życie beztroskim i radosnym.