Test Czakr

Obsesyjna Czakra Komunikacji

Prawie zawsze kiedy rozmawiasz z ludźmi, pobudzany jesteś podniesionym poziomem emocji i podświadomym pragnieniem bycia ważnym i wysłuchanym. Wylewa się z Ciebie automatycznie nieprzerwany strumień słów zawierający Twoje opinie, przekonania, wiedzę, myśli, uczucia, przeżycia i ciągi zdarzeń. Być może dajesz nieprzerwane “wykłady” i przemowy dotyczące Twoich pomysłów, wizji, idei i planów. Możesz nadużywać słów i swojej umiejętności wypowiadania się do manipulacji bliźnimi. Twój głos jest głośny, mówisz dużo i dominujesz w rozmowie, ale przekaz pozbawiony jest głębszych treści. Nie pozwalasz sobie, by ujawnić twoją słabość i przyznać rację rozmówcy, raczej próbujesz pokazać za wszelką cenę swoją siłę, a nawet przegadać lub “przekrzyczeć” rozmówcę. Dlaczego czujesz że musisz krzyczeć, żeby zostać usłyszanym? Z trudnością przychodzi Ci wysłuchanie kwestii rozmówcy do końca. Kiedy ktoś Coś mówi, jednocześnie pojawia Ci się w głowie Twoja własna odpowiedź, układasz ją sobie w głowie, i nie możesz się doczekać aż rozmówca skończy, żeby powiedzieć swoją kwestię. Słuchanie drugiej osoby całym sercem i z wewnętrznym zrozumieniem jest dla Ciebie bardzo trudne, bo przeszkadzają Ci własne bezustanne mentalne impulsy do wypowiedzenia się oraz potrzeba bycia w centrum uwagi. Stan wsłuchania się w wewnętrzne poznanie lub subtelne energie płynące z sytuacji życiowych, to fala na którą automatycznie wchodzisz i pozostajesz. Widzisz niewidzialne, słyszysz niesłyszalne, pozazmysłowe komunikaty brzmią w Tobie, jesteś nastawiony na ich wyczuwanie i odbieranie. Bywasz bez pamięci zanurzony w dialogu z sobą, samorefleksji i samookreślaniu. Twoja uwaga w przeważającym stopniu zwrócona jest wtedy na subtelne przekazy, innym ludziom wydajesz się rozproszony lub nieobecny. Jest to silniejsze od Ciebie, mówisz sam do siebie i utrudnia Ci normalne życie. Może jesteś już gotowy aby wyciszyć energię tej czakry?