Test Czakr

Zrównoważona Czakra Komunikacji

Świadomie, otwarcie i bez obaw wyrażasz swoje uczucia, myśli i przekonania. Równocześnie bez wstydu i oporu przedstawiasz Twoje słabe jak i mocne strony, opowiadasz o swoich sukcesach, jak i potknięciach oraz porażkach. Jesteś wewnętrznie szczery i otwarty na bezpośrednie przekazywanie swoich prawd innym ludziom. Jednakże jeśli to potrzebne potrafisz spokojnie milczeć. Język, którym się komunikujesz jest fantazyjny i klarowny, masz pełny i dźwięczny głos. Twoja żywa, swobodna mimika i wyraźna gestykulacja jest integralna z przekazem. Posiadasz zdolność wyrażania siebie w pełni twórczo w całej swej istocie, także poprzez taniec, muzykowanie czy plastykę. Wszystkie twórcze środki wyrazu, których swobodnie i lekko używasz, posiadają zdolność przekazywania Twojej mądrości i prawdy. Kiedy jest taka potrzeba, świadomie “przestawiasz się” na słuchanie innej osoby całym sercem i z wewnętrznym zrozumieniem. Słuchając pozostajesz wierny sobie, jednocześnie spokojnie akceptując odmienność opinii i poglądów rozmówcy. Uznajesz i przyjmujesz z wdzięcznością to ,że wszystkie zjawiska w Stworzeniu niosą własną opowieść. Z wewnętrznej niezależności i swobodnego wyrazu całej istoty wyrasta w tobie głęboka radość oraz uczucie kompleksowości i integralności. Wolność od uprzedzeń, cichy spokój ducha i wewnętrzna głębia czynią cię otwartym na rzeczywistość wymiarów subtelnych. Możesz nawiązać bezpośrednie porozumienie z istotami z innych obszarów bytu, a poznanie, które z tego wynosisz, przekazujesz innym, kiedy uważasz to za sensowne, nie obawiając się ich osądu. Świadomie prowadzisz także dialog ze samym sobą, praktykujesz samorefleksję i samookreślanie się, aby wypracować postawę dystansu do “Ja” oraz świadomość swojej szczerej, wewnętrznej prawdy życiowej. Intencjonalnie i celowo rozróżniasz swoje wewnętrzne głosy: emocjonalny, cielesny, intelektualny i duchowy. Pokładasz ufność w osobiste wyższe prowadzenie, pojawia się w Twojej świadomości “dharma”. Odważnie, świadomie i z wyczuciem używaj Swojej harmonijnej energii czakry Komunikacji, aby być przykładem i oparciem dla innych w tym obszarze Życia.