Test Czakr

Relacja typów energetycznych: zrównoważony <> zrównoważony

Relacja, w której porozumienie i przepływ pobudzenia odbywa się zarówno na płaszczyźnie ziemskiej, jak i mentalnej, osoby te łączą zarówno obszary bezpieczeństwa materialnego, cieszenia się przyjemnościami życia, wybory i podejmowanie decyzji, jak i inspirujące rozmowy, bujanie w obłokach, dzielenie się wiedzą, wysoki stopień intuicyjnej komunikacji, wspólne celebrowanie duchowości. Duża szansa na harmonię, pobudzenie i rozwój.