Test Czakr

Relacja typów energetycznych: mentalny <> zrównoważony

Relacja, w której oprócz wspólnych, stabilizujących i tworzących porozumienie w związku, podobnych obszarów funkcjonowania, do których należą inspirujące rozmowy, bujanie w obłokach, dzielenie się wiedzą, wysoki stopień intuicyjnej komunikacji, wspólne celebrowanie duchowości, istnieje także relacja odmienności, czyli prowadzenia, co oznacza, że osoba typu zrównoważonego pociąga osobę typu kosmicznego w obszary ugruntowania i przejawienia obejmujące bezpieczeństwo materialne, cieszenie się przyjemnościami życia, wybory codzienne i podejmowanie decyzji. Możliwy rozwój osoby mentalnej, jeśli daje się prowadzić w obszary ziemskie, lub opór przed opuszczeniem mentalnej strefy funkcjonowania.