Test Czakr

Relacja typów energetycznych: mentalny <> mentalny

Wzajemnie utrwalające się podobieństwo osobowości w tej relacji osób typu mentalnego, wyraźne wspólne obszary funkcjonowania obejmujące inspirujące rozmowy, fantastyczne bujanie w obłokach, dzielenie się wiedzą, wysoki stopień intuicyjnej komunikacji, wspólne celebrowanie duchowości, osoby zdecydowanie podobne w pragnieniach życiowych, duża szansa na harmonię. Rozwój i przepływ w tym związku odbywa się przede wszystkim w obszarach mentalnych. Dobra przyjaźń, trudniejsze połączenie jako związek z powodu braku uziemienia obojga partnerów.