Test Czakr

Relacja typów energetycznych: ziemski <> ziemski

Utrwalanie się wzajemne podobieństw dla obu osób typu ziemskiego, wyraźne wspólne obszary funkcjonowania obejmujące bezpieczeństwo materialne, cieszenie się przyjemnościami życia, wybory codzienne i podejmowanie decyzji, osoby zdecydowanie podobne w pragnieniach życiowych, duża szansa na harmonię. Rozwój w tej relacji jest ograniczony do obszarów życiowych ziemskich.