Test Czakr

Relacja stopni świadomości: Świadomy <> Samospełniony

Osoba z wysokim poziomem harmonii w czakrach, samospełniona, inspiruje i pobudza do samorozwoju osobę świadomą. Ze względu na podobny poziom rozwoju, szansa na trwały, interesujący i transformujący związek czy relację przyjacielską.