Test Czakr

Relacja stopni świadomości: Samospełniony <> Nieświadomy

Relacja mistrz-uczeń, trwała w przypadku, gdy obie osoby akceptują swoje role oraz wzajemną odmienność i potrafią cieszyć się procesem bycia ze sobą  z poszanowaniem granic i wolności drugiej osoby. Osoba samospełniona może czuć się zmęczona niechęcią osoby nieświadomej do zmian i rozwoju. Osoba nieświadoma może czuć się przytłoczona zbyt wieloma wyzwaniami i trudną do zaakceptowania odmiennością osoby samospełnionej.