Test Czakr

Relacja stopni świadomości: Świadomy <> Nieświadomy

Osoba z harmonijnym energii w czakrach, bardziej świadoma, inspiruje i pobudza do samorozwoju osobę mniej świadomą, ciesząc się rolą przewodnika, jeśli osoba prowadzona pozytywnie odnajduje się w tym procesie.