Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Kobieta - równowaga energii <> Kobieta - przewaga męskości

Zrównoważone energie kobieca i męska osoby będącej jedną stroną relacji, pozwalają jej pozytywnie funkcjonować w związku z silną drugą stroną. Pierwsza ze stron reprezentuje odczuwanie, miłość i intuicję, może brakować jej wrażliwości drugiej strony relacji.