Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Mężczyzna - równowaga energii <> Kobieta - przewaga męskości

Zrównoważone energie kobieca i męska tego mężczyzny pozwalają mu pozytywnie funkcjonować w związku z silną kobietą. On wnosi do tej relacji odczuwanie, miłość i intuicję, ale także racjonalność i zrównoważenie. Jest ona silną partnerką na którą może liczyć, lecz może mu brakować delikatniejszej strony w jej osobowości.