Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Kobieta - przewaga męskości <> Kobieta - równowaga energii

Osoba, która łączy wrażliwą i czującą osobowość z umiejętnością bycia silnym partnerem, to wyjątkowy mix, ceniony przez potencjalnych partnerów. Duża intensywność i energetyczność relacji, możliwe spięcia w zakresie współnych decyzji.