Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Mężczyzna - przewaga męskości <> Kobieta - równowaga energii

Druga osoba, która łączy wrażliwą i czującą osobowość z umiejętnością bycia silnym, ugruntowanym partnerem, to wyjątkowy mix, ceniony przez Pierwszą osobę charakteryzującą się przewagą męskiej energii . Duża intensywność i energetyczność relacji, możliwe spięcia w zakresie współnych decyzji.