Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Kobieta - równowaga energii <> Mężczyzna - przewaga męskości

Kobieta, która łączy bycie delikatną Kobietką z umiejętnością bycia silną partnerką, to wyjątkowy mix, ceniony przez mężczyzn. Duża intensywność i energetyczność relacji, możliwe spięcia w zakresie wspólnych decyzji.