Test Czakr

Relacja energii kobiecość-męskość: Mężczyzna - przewaga męskości <> Kobieta - równowaga energii

Kobieta, która łączy bycie delikatną Kobietką z umiejętnością bycia silną partnerką, to wyjątkowy mix, ceniony przez mężczyzn. Duża intensywność i energetyczność relacji, możliwe spięcia w zakresie wspólnych decyzji.