Test Czakr

Relacja czakr serca: zamknięta <> zamknięta

Obaj partnerzy są mocno osadzeni w swoich emocjonalnych i mentalnych uwarunkowaniach, także związanych z bezpieczeństwem i przetrwaniem. Jeśli są typami podobnymi, czyli oboje są typami mentalnymi, to ich droga do większego otwarcia czakry serca będzie prowadzić przez przemyślenia, rozmowy i zrozumienie oraz tworzenie wspólnych zasad współbycia albo, gdy oboje są typami ziemskimi, to ich droga do większego otwarcia czakry serca będzie prowadzić przez bliskość cielesną i emocjonalną oraz zharmonizowanie wspólnych decyzji i życia ziemskiego. Jeśli są typami uzupełniających się przeciwności, czyli ziemski-mentalny lub mentalny-ziemski, to ich wzajemne różnice i silne przyciąganie tworzą wyjątkową szansę na rozwój w sferze, którą partner ma rozwiniętą i odnalezienie nowych dróg do przepracowania uwarunkowań. Typy zrównoważone mogą oprzeć swoją ścieżkę do otwarcia czakry serca na wszystkich powyższych sposobach.