Test Czakr

Relacja czakr serca: otwarta <> zamknięta

Osoba z otwartą czakrą serca jest bardziej tolerancyjna, wybaczająca i kochająca, mimo dzielących ich różnic. Potrafi bezinteresownie zrezygnować ze swoich potrzeb, aby dać drugiej osobie przestrzeń na bycie sobą i bycie w zgodzie ze sobą. Osoba z zamkniętą czakrą serca ma okazję w strumieniu miłości i akceptacji partnera spokojnie przyjrzeć się i odkryć swoje egzystencjonalne, emocjonalne i mentalne uwarunkowania i bezpiecznie je puścić w procesie rozwoju osobistego. Gdy nie podejmie tego wyzwania, będzie się wahać, szamotać lub zapierać w uwarunkowaniu to może sprawić, że osobie z otwartą czakrą serca zabraknie energii i cierpliwości na bezustanne dawanie wolności, miłości, równowagi i wsparcia.