Test Czakr

Objaśnienie wyniku testu partnerskiego

Dowiesz się, w jaki sposób Wasze czakry stymulują się wzajemnie i jak Wasze typy osobowości energetycznej, indywidualna świadomość i połączenie pierwiastków kobiecości i męskości wpływają na rozwój Waszego związku.

Partnerski test czakr polega na odpowiedzi przez obie osoby na 21 pytań, co pozwala określić jak poziom harmonii w każdej z 7 czakr każdej z tych osób wpływa na ich relację w siedmiu obszarach życia.

Otrzymacie informacje o tym, jak wpływają na siebie nawzajem Wasze typy osobowości, Wasze stopnie świadomości, otwarcie czakr serca, oraz jak współdziała energia męska i żeńska w Waszej relacji. Będziecie mogli także bez utraty wyniku testu partnerskiego obejrzeć także Wasze wyniki indywidualne czakrotestu.

Relacja typów energetycznych

Poznasz wyzwania i potencjał jaki niesie ze sobą połączenie Waszych typów osobowości ziemskich, mentalnych lub zrównoważonych.

Wszystkie relacje typów energetycznych:


Relacja czakr serca

Zauważysz jak ważne jest otwarcie czakry serca dla połączenia w relacji partnerskiej, czy to związku miłości, czy przyjaźni.

Wszystkie relacje czakr serca:


Relacja stopni świadomości

W zależności od całościowego zharmonizowania zestawu siedmiu czakr obu osób, relacja może być bardziej lub mniej świadoma i rozwijająca, oraz nieść ze sobą szczególne możliwości i charakter, np mistrz - uczeń.

Wszystkie relacje stopni świadomości:


Relacja energii męskiej i kobiecej

W zależności od męskości i kobiecości osób wypełniających test, Wasza relacja będzie miała cechy delikatności lub mocy, określi to poziom dopasowania na linii dominacja - uległość.

Wszystkie relacje energii męskiej i kobiecej:


Indywidualne relacje czakr

O funkcjonowaniu relacji dwóch osób, w odpowiadających poszczególnym czakrom obszarach życia, opowiada lista indywidualnych relacji poszczególnych siedmiu par czakr.