Test Czakr

Objaśnienie wyniku testu indywidualnego

Otrzymasz informacje o poziomie energii w każdej z czakr, dzięki czemu odkryjesz, jaki jest Twój typ osobowości energetycznej. Dowiesz się na jakim stopniu rozwoju jest Twoja świadomość, czy Twój pierwiastek kobiecy i męski znajdują się w równowadze, a Spirale Przemiany podpowiedzą Ci, w jaki sposób możesz odblokować potrzebną energię i zbudować harmonię w życiu.

Indywidualny test czakr polega na odpowiedzi na 21 pytań, co pozwala określić poziom harmonii w każdej z 7 czakr osoby, a także cechy zbiorcze osobowości wibracyjnej, czyli typ osobowości, stopień świadomości, otwartość czakry serca oraz balans kobiecość/męskość. Dzięki spiralom rozwoju osobistego czyli spirali wyzwolenia i spirali przejawienia osoba otrzymuje indywidualne wytyczne wspierające jej drogę rozwoju zarówno w świecie materialnym jak i duchowym.

Czakry

Czakry są to subtelne centra energetyczne funkcjonujące w ciele człowieka. Każda z 7 głównych czakr jest powiązana z pewnym konkretnym obszarem odczuwania i kompetencji życiowych.

Każda z siedmiu czakr ma określony przez odpowiedzi na pytania czakrotestu, bieżący stan swojej siły (aktualnego poziomu harmonii): zamknięta, słaba, zrównoważona, nadaktywna, obsesyjna.

Ponieważ każda z czakr dotyczy innego obszaru funkcjonowania osoby, to poziom siły i harmonii danej czakry mówi o zrównoważeniu i świadomości osoby w danym obszarze życia.

I Czakra - Czakra Podstawy

Żywiołem Czakry Podstawy jest Ziemia - odnosi się ona do wszelkich ziemskich aspektów, takich jak ciało, zdrowie i wola życia. Ta czakra odpowiada za instynkt przetrwania i poczucie bezpieczeństwa.

Wszystkie siły Czakry Podstawy:


II Czakra - Czakra Seksualna

Żywiołem Czakry Seksualnej jest Woda, utożsamiająca sobą seksualność, przyjemność i emocje. Czakra Seksualna daje nam prawo do rozkoszy, uczuć i zmienności, a także pozwala ufać ludziom.

Wszystkie siły Czakry Seksualnej:


III Czakra - Czakra Mocy

Jej żywiołem jest Ogień, Czakra Mocy nakierowana jest na działanie. Pozwala ona na odnalezienie w sobie mocy sprawczej, woli działania i odwagi.

Wszystkie siły Czakry Mocy:


IV Czakra - Czakra Serca

Żywioł Czakry Serca - to Powietrze. Ta czakra daje nam prawo do kochania, wolności i harmonii. Miłość i wybaczenie to podstawowe wartości człowieka ze zharmonizowaną Czakrą Serca.

Wszystkie siły Czakry Serca:


V Czakra - Czakra Komunikacji

Żywiołem Czakry Komunikacji jest Dźwięk; zapewnia ona prawo do mówienia i do bycia wysłuchanym. Dzięki Czakrze Komunikacji potrafimy werbalizować swoją wewnętrzną prawdę oraz komunikować się z innymi ludźmi.

Wszystkie siły Czakry Komunikacji:


VI Czakra - Czakra Intuicji

Jej żywiołem jest Światło. Czakra Intuicji daje nam umiejętność intuicyjnego rozumienia, wyostrza także zmysł wzroku, czyniąc z nas uważnych obserwatorów życia. Wzmacnia ona naszą wrażliwość na wewnętrzną prawdę, energię innych ludzi, ich emocje i aury.

Wszystkie siły Czakry Intuicji:


VII Czakra - Czakra Korony

Żywioł Czakry Korony, to Myśl. Jej aktywność dotyczy głębokiego rozumienia i jednania się z Wszechświatem. Czakra Korony polega na prawdzie i prostocie, pozwala nam uwolnić się od masek i dąży do tego, byśmy wewnątrz osiągnęli stan błogości i zaufania do mądrości Absolutu.

Wszystkie siły Czakry Korony:


Typy energetyczne

Typ osobowości energetycznej określa czyli osoba jest wibracyjnie zrównoważona, czyli sprawnie funkcjonuje zarówno materialne i mentalne, czy też któryś z tych obszarów dominuje w jej życiu, ziemski lub niematerialny.

Wszystkie typy energetyczne:


Stopień świadomości

Stopień świadomości określa aktualną harmonię wibracyjną w zestawie wszystkich 7 czakr osoby, im więcej czakr jest zrównoważonych tym wyższy poziom świadomości osoby.

Wszystkie stopnie świadomości:


Czakra serca

Ponieważ czakra serca jest centralną i najważniejszą czakrą w ciele energetycznym, jej stan otwarcia lub zamknięcia ma ogromne znaczenie w zakresie odczuwania wolności i miłości, oraz dla swobody przepływu energii i wibracji między górnymi, mentalnym czakrami oraz ziemskimi, dolnymi czakrami.

Wszystkie czakry serca:


Balans kobiecość/męskość

Ewolucja dwóch płci i ich przeciwno-biegunowości energetycznej, zdecydowała o tym że w systemie czakr 3 z nich emanują energię męską, a inne 3 posiadają energię żeńską. W zależności od poziomu harmonii i siły wymienionych czakr, a także sytuacji życiowej, osoba niezależnie od swojej fizycznej płci, może posiadać energię bardziej kobiecą, bardziej męską lub zbalansowaną kobieco-męską.

Wszystkie balanse kobiecość/męskość:


Spirale rozwoju osobistego

Wszystkie czakry leżą na, mających początek w czakrze serca, dwóch spiralach wzajemnego indywidualnego wpływu czakr.


Spirala wyzwolenia

Spirala wyzwolenia prowadzi do czakry korony, jest ścieżką rozwoju osobistego prowadzącą do wyższych wibracji, poprzez proces wyzwolenia od ziemskich materialnych pragnień.


Spirala przejawienia

Spirala przejawienia prowadzi do czakry podstawy, jest ścieżką rozwoju osobistego pozwalającą na emanację wyższych wibracji, myśli i wizji w formy ziemskie i materialne.