Test Czakr

Czym są Czakry i ich testy

Czakry są to subtelne centra energetyczne funkcjonujące w ciele człowieka. Każda z 7 głównych czakr jest powiązana z pewnym konkretnym obszarem odczuwania i kompetencji życiowych.


Test Indywidualny

Otrzymasz informacje o poziomie energii w każdej z czakr, dzięki czemu odkryjesz, jaki jest Twój typ osobowości energetycznej. Dowiesz się na jakim stopniu rozwoju jest Twoja świadomość, czy Twój pierwiastek kobiecy i męski znajdują się w równowadze, a Spirale Przemiany podpowiedzą Ci, w jaki sposób możesz odblokować potrzebną energię i zbudować harmonię w życiu.

 • Test Indywidualny
 • Spirala Przejawienia
 • Spirala Wyzwolenia
 • Test Indywidualny
 • Spirala Przejawienia
 • Spirala Wyzwolenia
 • Test Indywidualny
 • Spirala Przejawienia
 • Spirala Wyzwolenia
 • Test Indywidualny
 • Spirala Przejawienia
 • Spirala Wyzwolenia

Test Partnerski

Dowiesz się, w jaki sposób Wasze czakry stymulują się wzajemnie i jak Wasze typy osobowości energetycznej, indywidualna świadomość i połączenie pierwiastków kobiecości i męskości wpływają na rozwój Waszego związku.

 • Test Partnerski
 • Test Partnerski
 • Test Partnerski
 • Test Partnerski

Poszerz swoją wiedzę na temat Czakr

Czakry i związki partnerskie

Związek przeciwieństw, które się wzajemnie dopełniają, stwarza obojgu partnerom okazję do rozwoju w tych sferach, gdzie jedna strona ma braki, a druga strona jest mistrzem - taka relacja jest pełna dynamicznego przepływu. Związek podobieństw otwiera przed partnerami przestrzeń głębokiego zrozumienia dzięki duchowemu pokrewieństwu i generuje synergię działań we wspólnych sferach, gdzie każdy z partnerów czuje się mocny. Odkryj jaki jest Twój typ relacji.

Dążenie do równowagi - praca z czakrami

Zastanawiasz się, jak pracować ze swoimi czakrami? Zacznij od równowagi! Bez niej nasze myśli mimowolnie skupiają się tylko na tych obszarach, którym brakuje mocy, a w pracy z czakrami nie do końca o to chodzi. Zobacz, w jak naturalny sposób możesz ułatwić sobie zadanie oraz co możesz w efekcie uzyskać.

Oddziaływanie wzajemne czakr

Czakry nie są od siebie oderwane, tylko współpracują ze sobą i wywierają na siebie nawzajem wpływ. Można powiedzieć, że czakry to piękna energetyczna sieć naczyń połączonych obecna w naszych organizmach.

Poddanie się równowadze - praca z czakrami

Równowagi nie da się świadomie, na zawołanie osiągnąć. Pozostaje poddać się naturalnemu, samoistnemu doświadczeniu tego specyficznego stanu wewnętrznej harmonii, który określamy mianem równowagi.

Przepływ energii - analiza indywidualna

Przepływ energii między poszczególnymi czakrami zachodzi w dwóch kierunkach: poziomo i pionowo. W ruchu poziomym energia wchodzi i wychodzi z danej czakry, nawiązując relację ze światem zewnętrznym. W ruchu pionowym energia przepływa w górę i w dół, nawiązując kontakt pomiędzy różnymi czakrami.

Rozwój malucha, czyli czakry u dzieci

Dziecko na każdym etapie swego rozwoju aktywizuje różne czakry, ale przez całe życie potrzebuje rodzica, który okazuje mu miłość i akceptację oraz poświęca czas. To, ile dziecko ma lat - wpływa na zachowanie rodzica, umożliwiając dostosowanie swojego rodzicielskiego postępowania do potrzeb poszczególnych czakr latorośli. Jak dokładnie wychowywanie dziecka przez rodzica kształtuje się w odniesieniu do kolejnych etapów rozwoju osobistego i aktywności czakr?

Strumień przejawienia i wyzwolenia

Strumień energii może przepływać przez 7 czakr w dwóch kierunkach. Inaczej mówiąc, każda sytuacja w której bierzesz udział może mieć charakter przejawienia albo wyzwolenia.

Związek człowieka z Ziemią - Czakra Podstawy

Człowiek jako istota samoświadoma przechodzi przez poszczególne etapy rozwoju osobistego - od fundamentów i zachowań instynktownych, po świadomość i wolność w większości aspektów życia. Związek z Ziemią odpowiada za instynkt przetrwania oraz podążanie za pragnieniem bezpieczeństwa. Właśnie uznanie sfer ziemskich i cielesnych za godne szacunku i “święte” owocuje dalszym rozwojem duchowym.

Związki pomiędzy ludźmi, czyli aspekt kulturowy czakr

Jeżeli ludzie będący w związku są ze sobą połączeni przepływem energii pomiędzy ich czakrami, to czy podobne połączenia możliwe są w większej grupie ludzi? Czy kultura, czyli społeczność złożona z wielu jednostek, może wywierać wpływ na nasze indywidualne czakry?