Test Czakr

Czakra serca zamknięta

Zamknięta czakra serca blokuje przepływ między ziemską energią czakr dolnych z energią mentalnych czakr górnych. Kierunek przepływu z góry na dół czyli przejawienia jest utrudniony, możesz pięknie opowiadać o ideach i obiecywać realizację wspaniałych wizji, ale wcielanie ich w życie nie nastąpi. Przepływ w kierunku Wyzwolenia, z dołu do góry, także jest oporny, czuć i przeżywać będziesz obciążenia i chwilowe usatysfakcjonowanie wynikające z realizacji Twoich materialnych i zmysłowych przywiązań, jednak uwalnianie się od nich zakończy się niepowodzeniami. Trudno będzie Ci powiedzieć sobie “Wybaczam to sobie, akceptuję i kocham siebie całkowicie”.

Zaburzona w kierunku egoizmu i egocentryzmu będzie równowaga między przekonaniami “jestem ważny, zwracam się ku sobie” i “oni są ważni, zwracam się ku innym”, która jest kluczowa dla harmonii między indywidualnym a wspólnotowym aspektem życia. Czakra Mocy będzie dominować i kierować Twoją osobistą energię w kierunku zwiększania zasobów i zaspokajania pragnień.

Czakra Serca jest szczególnie ważna jako centralny ośrodek systemu czakr wpływa na wszystkie czakry, kiedy nie płyną z niej wybaczenie i miłość, brak jest najważniejszej energii która mogłaby skutecznie rozpuszczać i neutralizować wszelkie napięcia, dysharmonie i blokady w innych czakrach. Aby otworzyć czakrę Serca wskazana jest praktyka radykalnego samowybaczania, rozwijanie wdzięczności oraz wyrażanie akceptacji i miłości wobec Siebie.