Test Czakr

Czakry i związki partnerskie

Związek przeciwieństw, które się wzajemnie dopełniają, stwarza obojgu partnerom okazję do rozwoju w tych sferach, gdzie jedna strona ma braki, a druga strona jest mistrzem - taka relacja jest pełna dynamicznego przepływu. Związek podobieństw otwiera przed partnerami przestrzeń głębokiego zrozumienia dzięki duchowemu pokrewieństwu i generuje synergię działań we wspólnych sferach, gdzie każdy z partnerów czuje się mocny. Odkryj jaki jest Twój typ relacji.

Energia człowieka w sposób naturalny dąży do osiągnięcia stanu równowagi, dlatego ludzie będący swoimi przeciwieństwami są do siebie intensywnie przyciągani, co w efekcie pozwala im się dopełnić i wzbogacić. Dla niektórych ludzi równowaga, to relacja z osobą podobną do siebie. Inni wolą nieustanne ścieranie się dwóch odmiennych żywiołów - uważają, że świat jest piękny dlatego, że ludzie tak pięknie różnią się między sobą. Kiedy więc nasza osobista energia zostaje dopełniona przez nasze przeciwieństwo, wtedy mamy szansę na zdynamizowaną, pełną intensywnych emocji relację. Z kolei pokrewieństwa tworzące związek partnerski osiągają wyjątkowe poczucie bezpieczeństwa i spokoju wewnętrznego. Partnerów podobnych do siebie łączy silna, niezwykła więź i bardzo intuicyjne zrozumienie.

Ale dobór życiowego partnera często zachodzi na poziomie podświadomym!

Człowiek zdominowany przez sfery mentalne (typ mentalny osiąga wyższe wyniki dla trzech górnych czakr w czakroteście) będzie często przyciągany przez osobę zdominowaną przez sfery ziemskie (typ ziemski osiąga wyższe wyniki dla trzech dolnych czakr w czakroteście), mimo że świadomie może poszukiwać partnera w swoim własnym typie. W realnym życiu nierzadko dokonujemy tego życiowego wyboru podświadomie, w efekcie nawiązując relację z naszym przeciwieństwem, do którego zostaliśmy po prostu naturalnie przyciągnięci jak magnes. Oczywiście może być i odwrotnie i osoby świadomie poszukujące swego przeciwieństwa - zostaną przyciągnięte jak magnes do pokrewnej sobie duszy.

Energie ludzi będących swoimi podobieństwami wykazują skłonność do utrwalania. W tej relacji obie strony rozwijają się w obrębie tych sfer, w których już są mocne. Tacy partnerzy mogą liczyć na głębokie zrozumienie działające w obu kierunkach, bo jedna strona wspiera drugą w rozwoju tych cech, które sama posiada - i na odwrót. Jest to szansa na głęboką więź, empatię i współodczuwanie. Oboje świetnie rozumieją siebie nawzajem, ich związek może być pełny zaufania i stabilny, jeśli uda im się uniknąć pułapki dominacji jednej strony nad drugą w którymś ze wspólnych obszarów mocy.

Być dopełnionym przez swoje przeciwieństwo, to szansa na dynamiczny rozwój, w tej relacji można czerpać od partnera siłę w zakresie, w którym samemu jest się słabszym (mniej rozwiniętym). Być w związku ze swoim podobieństwem, to budować relację z “bratnią duszą”, która doskonale nas wyczuwa i rozumie.

Jasne, że i jedna, i druga relacja może przynieść partnerom satysfakcję i rozwój osobisty - ten rozwój jest po prostu różny, ale tak samo cenny. A więc - czym się kierować w wyborze życiowego partnera? Cóż, prawdopodobnie wyboru tego dokona… Twoja podświadomość. Ona znakomicie wyczuwa, która energia - przeciwieństwo czy podobieństwo - jest Ci bardziej potrzebna.