Test Czakr

Polityka Prywatności

Szanujemy prawo do prywatności naszych użytkowników, dlatego też szczegółowo opisujemy stosowaną w naszym serwisie politykę prywatności, aby wszyscy nasi użytkownicy czuli się w pełni komfortowo i bezpiecznie.

Szanujemy Państwa prawo do prywatności, co oznacza, że dbamy o bezpieczeństwo wszelkich danych naszych Użytkowników.

Dlatego też pragniemy poinformować, że wszyscy korzystający z naszego Serwisu pozostają anonimowi na tyle długo, dopóki sami nie zdecydują, że ma być inaczej. To Państwo, w pełni suwerennie i dobrowolnie, podejmujecie wszystkie decyzje związane z przekazywaniem nam swoich informacji.

My nie pobieramy i nie archiwizujemy żadnych informacji (jak np. adres czy imię i nazwisko), które mogłyby zweryfikować Państwa tożsamość.

Przykładamy wszelkich starań i wysiłków do tego, aby wszystkie treści i dane na stronach naszego Serwisu były właściwie chronione, jednak nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za ewentualne nielegalne próby pobrania informacji zawartych w naszym Serwisie.

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych na stronie testczakr.pl jest firma WIOSNA WOJCIECH NOWAK z siedzibą w Łódź, ul.Piękna 64/66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 7251120136. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator danych oświadcza, iż zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą hostingu.

2. Czym zajmuje się strona testczakr.pl ?

Strona testczakr.pl dostarcza treści tekstowe i wizualne w szerokim zakresie tematycznym.

3. Niniejsza polityka prywatności strony testczakr.pl odpowiada wymaganiom RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§.2 Dane Osobowe

1. Jeśli odwiedzisz naszą stronę, to przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane osobowe zachowywane przez naszą stronę ograniczają się do podanego przez Ciebie imienia, podanej przez Ciebie płci, jeśli użyłeś mechanizmu logowania przez facebook także nazwy Twojego profilu facebook, zdjęcia profilowego facebook, lista przyjaciół facebook, link do profilu facebook, płeć profilu facebook, zakres wiekowy profilu facebook, daty urodzenia facebook, miasta facebook, lokalizacji facebook, email z facebook, polubienia facebook, zdjęcia facebook, posty facebook, oznaczone miejsca facebook, videa facebook, grupy do których dołączyłeś facebook, wydarzenia facebook, zarządzane grupy facebook, prawo publikowania na grupach facebook, a także plików cookie, anonimizowanych adresów IP, lokacji opartej o anonymizowane adresy ip osób odwiedzających naszą stronę internetową, daty i czasu odwiedzin naszej strony internetowej, oraz podstrony wejściowej i wyjściowej przez które osoba weszła i opuściła naszą stronę internetową.

2. Wymienione w pkt 1 powyżej dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wiosnawojciechnowak@gmail.com.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryna testczakr.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Jakie dane gromadzi w cookies strona testczakr.pl ?

Gromadzone dane: numer identyfikacyjny cookie, anonimizowany adres IP, lokalizacja pozyskana w oparciu o anonimizowany adres ip, informacja o czasie i dacie odwiedzin naszej strony, oraz adresy podstrony wejściowej i wyjściowej przez które osoba weszła i opuściła naszą stronę internetową.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych w celu optymalizacji działań strony testczakr.pl.

4. Jak odwiedzający stronę testczakr.pl może dokonać rezygnacji z cookies?

Aby zrezygnować z cookies na stronie testczakr.pl możesz:

a. wyłączyć akceptację wszystkich cookies w przeglądarce internetowej na swoim urządzeniu,

b. wyłączyć akceptację cookies wyłącznie dla strony testczakr.pl w przeglądarce internetowej na swoim urządzeniu.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

KONIEC