Test Czakr

Związki pomiędzy ludźmi, czyli aspekt kulturowy czakr

Jeżeli ludzie będący w związku są ze sobą połączeni przepływem energii pomiędzy ich czakrami, to czy podobne połączenia możliwe są w większej grupie ludzi? Czy kultura, czyli społeczność złożona z wielu jednostek, może wywierać wpływ na nasze indywidualne czakry?

Oczywiście, że tak! Zgodnie z myśleniem logicznym: jeżeli pojedyncza osoba jest w mocy stymulować nas, podbijać albo obniżać poziom energii w naszych poszczególnych czakrach, to taką samą albo wręcz wyższą zdolność oddziaływania będzie miała grupa osób. Tak więc stan naszych osobistych (indywidualnych) czakr, ich kondycja i zbalansowanie, zależna jest nie tylko od nas samych oraz naszych życiowych partnerów i przyjaciół, ale również od całej kultury, w jakiej egzystujemy.

A egzystujemy w tzw. Kulturze Zachodu, która współcześnie zdaje się zogniskowana na trzech dolnych czakrach, czyli na pieniądzach, seksie i władzy. W tym wypadku logika może jednak sprawić, że zbłądzimy, bo rozpatrując naszą kulturę logicznie, nasuwa się na myśl, że wystarczy obniżyć poziom trzech dolnych czakr i dążyć w stronę uduchowienia, by uzdrowić naszą kulturę. Ale - to nie takie proste! W rzeczywistości bowiem współcześnie odrzucamy “świętość” trzech dolnych czakr, co w rezultacie doprowadza nas jako kulturę do fiksacji w tych rejonach na poziomie ich cienia. Fiksacja na danym poziomie zawsze oznacza brak satysfakcji w tym właśnie rejestrze.

Kiedy odrzucamy nasz związek z Ziemią, skutkuje to przyjęciem postawy niezdrowego materializmu. Wiąże się ona z konsumpcyjnym stylem życia, który jednak nie jest w mocy nas prawdziwie nakarmić. Oddalanie się współczesnych społeczeństw od pierwotnego źródła i połączenia z energią Ziemi, popycha nas w błędne koło, w jakim pragniemy coraz więcej dóbr materialnych i prymitywnych wygód, zapominając przy tym, że nigdy nie przyniosą nam one spełnienia. W ten sposób zachodni materializm traci kontakt z Naturą, a materialny głód rośnie.

Podobnie rzecz ma się z seksualnością. Przesycenie seksualnością świata mass mediów, reklam, treści dostępnych publicznie, sprzyja nabijaniu kieszeni, czyli osiąganiu typowo finasowych korzyści. W naszej kulturze bardzo popularny staje się postulat, że satysfakcję na polu seksualności można osiągnąć dzięki samemu atrakcyjnemu (seksownemu) wizerunkowi, natomiast nikt nie mówi głośno o tym, że taką satysfakcję mogą przynieść wyłącznie więzi z drugim, realnym człowiekiem i akt płciowy, który nie ma nic wspólnego z utartym obecnie “ideałem atrakcyjności”.

I nie inaczej dzieje się w sferze dotyczącej władzy, która w rzeczywistości jest tylko iluzją, natomiast skupia ją w swoich rękach jedynie garść ludzi, wobec których reszta społeczeństwa odczuwa ciągłą, nieustępliwą bezsilność. Tę iluzję władzy mają za zadanie wzmacniać dwie wcześniejsze fiksacje (czakra pierwsza i druga), bo władza staje się uzasadniona, gdy potwierdza ją stan konta w banku albo powszechnie przyjęta “atrakcyjność”.

Wydaje się, że najmniej przyczyn do społecznych (kulturowych) dyskusji dostarcza nam czwarta czakra, czyli Czakra Serca. Bo miłość pozostaje najważniejszą cząstką życia i jego silnym motorem napędowym - co do tego większość z nas będzie zdecydowanie zgodna. Ale już przejawianie się miłości w realnym świecie nie jest równie jednoznaczne… Nasza kultura ciągle boryka się z dyskryminacją, seksizmem, brakiem tolerancji wobec mniejszości - seksualnych czy rasowych.

Szeroko otwartą w naszej Zachodniej Kulturze jest czakra piąta, odpowiedzialna za przepływ informacji. Ale media gonią za próżną sensacją i pozostają przesycone seksualnością. Prócz tego, na co dzień towarzyszy nam ogromny hałas, jak np. dzwonki wielu komórek w jednym autobusie, warkot samochodów zastygłych w ulicznym korku w godzinach szczytu. Ta czakra zatem na pewno również nie otrzymuje od nas wystarczającej i należnej uwagi, bo rzadko kiedy zastanawiamy się nad treściami i informacjami, które także sami posyłamy w eter…

Duchowe obszary czakry szóstej i siódmej zaczynają się obecnie intensywnie otwierać, co można zaobserwować w zwrocie każdego z nas do własnego wnętrza i głosu intucji. Na poziomie kulturowym kierunek głębi i poszukiwania siebie staje się bardzo popularny. Pewnie dlatego właśnie czytasz niniejszy tekst, poniważ jesteś na ścieżce poszukiwania siebie.