Test Czakr

Związek człowieka z Ziemią - Czakra Podstawy

Człowiek jako istota samoświadoma przechodzi przez poszczególne etapy rozwoju osobistego - od fundamentów i zachowań instynktownych, po świadomość i wolność w większości aspektów życia. Związek z Ziemią odpowiada za instynkt przetrwania oraz podążanie za pragnieniem bezpieczeństwa. Właśnie uznanie sfer ziemskich i cielesnych za godne szacunku i “święte” owocuje dalszym rozwojem duchowym.

Za związek człowieka z Ziemią odpowiada pierwsza czakra (Czakra Podstawy). Niezależnie od tego, czy jesteś bardziej typem ziemskim czy kosmicznym (odkryj swój typ, wypełniając czakrotest), poprzez nawiązanie kontaktu z energią Matki Ziemi zapewniasz sobie podstawę do dalszego rozwoju...

Bez uznania sfer ziemskich za “święte”, nie jesteśmy w stanie w pełni rozwinąć się wewnętrznie. Świętość w tym kontekście to nic innego, jak obdarowywanie szacunkiem ziemi i przyrody oraz odnajdywanie piękna i podniosłości w naszych naturalnych instynktach. Szacunek wobec Ziemi uczy nas pogody ducha i wzmacnia naturalne dążenie do harmonii i poczucia bezpieczeństwa (każdy dom jest stabilny dlatego, że opiera się na fundamentach osadzonych na ziemi). Najłatwiej wzbudzić w sobie pozytywne emocje wobec Ziemi, wybierając się na wycieczkę do parku czy do lasu. Pamiętasz to uczucie, które miałeś w sobie, gdy leżałeś na kocu na leśnej polanie rozgrzanej słońcem? Właśnie w tego typu momentach nawiązujemy czysty kontakt z Ziemią - czujemy się z nią połączeni, i to połączenie wydaje się tak naturalne i oczywiste, że odnajdujemy w tym pierwiastki “boskości” (“świętości”). Bardzo podobne odczucia możemy uzyskać w rozwijaniu swojej łączności z własnym ciałem. Kiedy spełniamy naturalne i wspaniałe pragnienia naszego ciała, to jesteśmy gotowi na bardziej wzniosłe doznania, nasza wyobraźnia otwiera się, a świat zewnętrzny jawi się nam jako bezpieczne i ciekawe miejsce, który chcemy na różne sposoby eksplorować. Na przykład dla dziecka pogłaskanie i przytulenie przez mamę jest właśnie świętością i bazą do tego, by młody człowiek mógł rozbudowywać swoją emocjonalność.

Współcześnie związek człowieka z Ziemią jest niezrównoważony. Wydaje się, że ludzkość osiągnęła wysoki poziom świadomości i rozwoju duchowego, jednak współczesna cywilizacja szkodzi Ziemi i innym żywym istotom. Kiedyś nomadzi czcili Matkę Ziemię, czuli się z nią bezpośrednio związani. Nasza cywilizacja może być piękniejsza, mądrzejsza i szczęśliwsza, gdy przywrócimy ten pierwotny stosunek emocjonalny do planety, na której żyjemy. Ziemia zapewnia nam ugruntowanie, jest fundamentem, od którego zaczyna się podróż po rozwój również duchowy.

Dlaczego związek współczesnego człowieka z Ziemią jest aż tak ważny? Bo Ziemia jest podstawowym źródłem życia, jego budulcem i odzwierciedleniem cyklu przemian: życie - śmierć - życie… Ziemia podarowuje życie, może je też odebrać. Energia ziemska utożsamia sobą kompleksowy ruch życia, w który wpisane jest płynięcie (przemijalność). Dosłownie każde istnienie przechodzi analogiczną życiową drogę: od ziarna, przez kiełek, plon i dojrzałość, aż po starzenie się i spoczynek. Śmierć wbrew pozorom bardzo przypomina… narodziny, bo jest niczym innym, niż wsiąknięciem w bezpieczną, miękką “macicę” Matki Ziemi. Dzięki Ziemi następuje szczęśliwy powrót do pierwotnego źródła, z którego wcześniej się powstało! I dlatego energia ziemska, to czysta Natura i centralny korzeń życia. Ziemia stanowi pierwotny zalążek energii witalnej i podstawowe ugruntowanie. Bo wszystko powstaje z Ziemi oraz powraca do niej… Jesteśmy jak drzewa: możemy zdrowo i radośnie wzrastać do góry, gdy mamy zapewniony stały pokarm, który dociera do organizmu dzięki głębokim, stabilnym i mocnym korzeniom.

Nawiązanie kontaktu z energią Ziemi, tak samo jak poczucie akceptacji w stosunku do swojego ciała fizycznego, pozwala nam popatrzeć na siebie holistycznie, czyli traktujemy człowieczeństwo jako jedność. Sfery soma i psyche, to całość, a nie dwie odrębne sfery. Nie da się dążyć do ambitnego duchowego poziomu z pominięciem potrzeb swojego ciała. I identycznie nasz związek z Ziemią umożliwia otwarcie się na energię Kosmosu - wtedy zyskujemy kapitalne poczucie jedności ze światem.