Test Czakr

Przepływ energii - analiza indywidualna

Przepływ energii między poszczególnymi czakrami zachodzi w dwóch kierunkach: poziomo i pionowo. W ruchu poziomym energia wchodzi i wychodzi z danej czakry, nawiązując relację ze światem zewnętrznym. W ruchu pionowym energia przepływa w górę i w dół, nawiązując kontakt pomiędzy różnymi czakrami.

Pionowy “kanał komunikacyjny” odpowiada jednocześnie Ziemi i Niebu, a więc jest to przepływ energii między świadomością a materią. Ale aby ten przepływ zachodził w sposób prawidłowy, niczym niezakłócony, oba końce muszą pozostawać otwarte na przypisane im źródła czystej energii.

Zatem jeśli Czakra Podstawy będzie zamknięta, mimo że energia kosmiczna nadal może wpływać przez Czakrę Korony i pozytywnie stymulować świadomość, to jednak nie będzie ona miała możliwości rozgościć się w niższych poziomach. Taki człowiek może wprawdzie tryskać kreatywnością i mnożyć pomysły na potęgę, ale będzie miał wyraźne kłopoty z realizacją swoich projektów.

Może być również odwrotnie, kiedy więc to Czakra Korony jest zamknięta, wtedy ziemskiej energii nic nie ciągnie ku górze, zaś taki człowiek - mimo że ugruntowany - jest jak gdyby zawieszony, nie potrafiący odnaleźć odpowiedniej dla siebie formy ekspresji oraz nieco zagubiony. Może on wykazywać bardzo dobrze rozwinięty zmysł praktyczny, np. być niezależny finansowo i doskonale zorganizowany, ale jego egzystencja pozbawiona będzie bardziej subtelnych, świadomych planów, jak intuicja czy wizje.

Są to oczywiście dwa skrajne przykłady, do których w praktyce dochodzi niezwykle rzadko. U większości osób, po odpowiedniej analizie, najczęściej udaje się stwierdzić, przepływ której energii przeważa, czy kosmicznej, czy ziemskiej. Zazwyczaj możemy ustalić pewną tendencję w tym zakresie, bo równie rzadko, co opisane powyżej dwa skrajne przykłady, spotykamy ludzi, którzy są świetnie zrównoważeni, czyli w pełni zharmonizowani.