Test Czakr

Poddanie się równowadze - praca z czakrami

Równowagi nie da się świadomie, na zawołanie osiągnąć. Pozostaje poddać się naturalnemu, samoistnemu doświadczeniu tego specyficznego stanu wewnętrznej harmonii, który określamy mianem równowagi.

Ćwiczenie dla każdej czakry

Ćwiczenie polega na snuciu fantazji na jawie, zatem najpierw ułóż się w pozycji, która będzie dla Ciebie wygodna i bezpieczna. Wyobraź sobie jakąś sytuację w życiu, w jakiej doświadczasz niczym niezmąconego spokoju. To nie musi być realna sytuacja z prawdziwego życia - wymyśl tę sytuację, nadaj jej pełen kształt i okoliczności, “napisz” do niej w swoich myślach scenopis. Teraz spróbuj odczuć w sobie harmonię z tą sytuacją i z całym Twoim życiem. Zatop się w całości w to niezwykłe uczucie doskonałej harmonii. Niech harmonia opływa Twoje ciało jak woda; niech harmonia płynie w Twoich żyłach razem z krwią; niech płynie rytmicznie, spokojnie i niespiesznie… Teraz nadaj temu uczuciu harmonii wartość czasu teraźniejszego, to znaczy - poczuj tę harmonię dokładnie w tej chwili, dokładnie tu, gdzie przebywasz, właśnie teraz.

Zestrojenie czakr z wewnętrzną równowagą

Dzięki poddaniu się uczuciu wewnętrznej równowagi, jesteśmy w stanie zestroić z harmonią funkcjonowanie wszystkich naszych czakr. A poprzez takie “zestrojenie” możemy się rozwijać, podążając przez życie własną - wolną od stereotypów i fałszywych przekonań - ścieżką.

Fałszywe przekonania mogą być ogromnie krzywdzące, mogą ciągnąć nas w dół, ogniskując nasze myśli na przyziemnym przetrwaniu i odbierając im porcję duchowości. Praca z czakrami pozwala natomiast na porzucenie ról, które zostały nam wpojone w dzieciństwie, albo które przyjęliśmy w drodze życia wskutek różnych opinii zasłyszanych z zewnątrz.

Wyzwolenie od stereotypów

Porzucenie nałożonych na nas np. w dzieciństwie ról jest ważne, bo tylko dokonawszy takiego porzucenia, jesteśmy w stanie poznać swoje prawdziwe ja. Uwarunkowania rodzinne albo kulturowe mogą być do takiego poznania poważną przeszkodą. Na pewno dobrze jest próbować usunąć je ze swej drogi, uwolnić się od przyjętych ról, by następnie móc nawiązać łączność ze swoim głębokim wnętrzem, w którym kryje się ja.

Jednak to odrzucenie wcześniejszych uwarunkowań, by odbyło się zdrowo i skutecznie, nie może wytrącić nas z równowagi, czyli musi odbyć się stopniowo, niczym nie ponaglane - nie należy nic na sobie wymuszać, narzucać sobie świadomie pożądanej wolności. Wyzwolenie przypłynie do nas samo, kiedy konsekwentna praca z czakrami będzie przez nas stale realizowana w zgodzie z wewnętrzną harmonią.

Obserwowanie siebie

Spróbuj rozwinąć w sobie w sposób świadomy umiejętność obserwowania samego siebie. Kiedy już wiesz, że życie w harmonii jest wartością, którą absolutnie naturalnie każdy z nas może w sobie odczuć, bez lęku przypatrz się sobie i zauważ schematy, w jakich na co dzień tkwisz. Te schematy są dokładnie tym, co oddala Cię od danego wszystkim poczucia harmonii, a z chwilą kiedy je dostrzeżesz, kiedy zobaczysz, czym są i jakie są, będziesz mógł okrzepnąć w harmonii, doświadczając jej jeszcze głębiej i jeszcze naturalniej.

Dzięki obserwowaniu siebie i swoich zachowań docieramy do prawdziwych, miarodajnych źródeł, będących przyczynami wytrącania nas z równowagi. Tymczasem kiedy znamy te przyczyny i rozumiemy ich charakter, wtedy możemy dokonywać świadomych wyborów życiowych, nie musimy już wybierać niczego w afekcie, czyli pod wpływem złudnego impulsu.