Test Czakr

Strumień przejawienia i wyzwolenia

Strumień energii może przepływać przez 7 czakr w dwóch kierunkach. Inaczej mówiąc, każda sytuacja w której bierzesz udział może mieć charakter przejawienia albo wyzwolenia.

Strumień energii przejawienia związany jest z tak zwaną czystą świadomością człowieka. Energia ta, przepływając z góry do dołu, pomiędzy poszczególnymi czakrami, pozwala na skuteczne planowanie i realizowanie różnych przedsięwzięć, uwzględniając poszczególne etapy procesu służącego do zrealizowania całości zamierzenia. Na przykład, jeśli chcesz zorganizować wystawę rysunku w domu kultury w Twoim mieście, realizację tego projektu zaczynasz od inspiracji - której odpowiada Czakra Siódma. Potem rodzi się konkretna, przemyślana wizja w Czakrze Szóstej. Następnie koncepcja ta zostaje przekształcona na poziomie Czakry Piątej w opowieść, którą przekazujesz innym osobom werbalnie. Teraz Czakra Czwarta wprowadzi Cię w obszar relacji z ludźmi. Dzięki Czakrze Trzeciej, jesteś w stanie poświęcić swojemu projektowi Twoją Moc i pozytywną energię. Czakra Druga pomoże Ci zespolić w całość - intelektualną i duchową koncepcję z jej fizyczną, materialną postacią, w której ma za zadanie się ona ostatecznie objawić. Ostatni, finalny krok - należy do Czakry Pierwszej; dzięki niej Twoja pierwotna koncepcja, czyli projekt, przybierze precyzyjny, fizyczny, realny kształt. I na tym właśnie polega strumień przejawienia.

Natomiast strumień wyzwolenia jest czymś zgoła innym. Wyzwolenie zabiera nas od ugruntowanej ziemskości w rejestry bardziej holistyczne i swobodne. W rejestrach tych wszystko, co materialne, czyli fizyczne, staje się lekkie, pozbawione dotychczasowego ciężaru. Uwolniona w ten sposób energia przesącza się przez nasze czakry, wędrując ku górze, aż do przemienienia się w energię absolutnie czystą, tj. w “czyste bycie”. Przepływ tego strumienia energii odbywa się poprzez wewnętrzne uwalnianie się osoby od wibracji niższych czakr w danej sytuacji życiowej. W każdej sprawie możesz świadomie wybrać uwolnienie od “walki o przetrwanie”, “wewnętrznego emocjonalnego przymusu”, “konieczności dominowania swoją mocą”, “czucia się niewystarczająco kochanym i zauważonym”. Dlatego wyzwolenie to bardzo indywidualna, a wręcz osobista droga prowadząca do uzyskania wewnętrznej wolności. Wolność ta oznacza możliwość wyswobodzenia się z więzów świata emocjonalnego, materialnego, władzy - człowiek odkrywa inne, szersze, odmienne rejony świata, jak i samego życia, zyskuje także umiejętność poruszania się w rejonach myśli abstrakcyjnych, symbolicznych i podniosłych…

Ale oba aspekty świadomości ludzkiej są jednakowo ważne!

Przejawianie również jest ogromnie istotne dla kondycji duchowej człowieka, bo właśnie dzięki energii przejawiającej potrafimy dokonywać wyborów wynikających bezpośrednio z aktu naszej świadomości w celu zamanifestowania wizji w formie materialnej. To dzięki przejawianiu nasza rozbuchana, abstrakcyjna wyobraźnia i zrodzone w niej idee mogą przybrać bardziej solidną formę. Zaś dzięki wyzwoleniu potrafimy spojrzeć na swój projekt i siebie z dystansem, na wyższym poziomie uwolnienia, poczuć jego lekkość i boskość.